Post image
Halkları aşağılayan kitap ‘ödev’ oldu!

 

Mustafa Mert BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders müfredatında yaptığı 2017 tarihli reform kapsamında dayatılan, ancak eğitimcilerin tepkisi üzerine geri adım attığı “Ahlak-ı Alai” kitabı İlahiyat öğrencilerinin vize ödevi oldu… İslam Ahlak Felsefesi dersinde önerilen kitapta Türkler ‘hak bilmez’, Kürtler ‘hırsız’, Boşnaklar ise ‘cariyesi güzel vücuduyla tanınan’ olarak tanımlandı.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Ahlak Felsefesi dersi hocası tarafından öğrencilere ödev olarak verilen ve özet çıkarılması istenen kitabın aynı zamanda vize notu yerine geçeceği öğrenildi. Kitaptaki ayrımcı ve aşağılayıcı ifadelerden rahatsız olan öğrenciler, tepki gösterdi. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Gümüş, “Osmanlının ahlak anlayışını anlatan bir kitabın bugün öğrencilere ödev olarak verilmesi anlamlı değil” dedi.

AŞAĞILAYICI İFADELER

Kitapta, bazı ırklardan şu şekilde söz edildi:

• Türkler: Yiğitlik, kararlılık, olgunluk ve güzel görünüşü ile tanınmıştırlar, fakat kalbinin katılığı ve hak bilmezlikleriyle anılırlar. Yaratılışları gereği gaddar, vefasız, katı ve acımasızdırlar.

• Kürtler: Kürt, yiğitlik ve at biniciliği ile bilinen bir topluluk olup hırsızlık ve eşkıyalığın çoğuna ahbaptır. Kürtlerde kabalık, gücü yetmezlik, casusluk, vefasızlık, fenalık ve gaddarlık mevcuttur.

• Boşnaklar: Kölesi ve cariyesi güzel vücutları ve hizmetiyle tanınır.

• Macarlar: Akıllı, zeki, bütün sanatlara kabiliyetlidirler ama kötülük, fesat ve saldırganlıkta ileri ve öldürme, yaralama ve efendisini terk etmeye eğilimlidirler.

‘MODEL OLARAK SUNULMAMALI’

Kitabın, Osmanlı’daki ahlak anlayışını ve Saray’ın çeşitli ırklara bakış açısını ortaya koymak için yazıldığını söyleyen Prof. Dr. Adnan Gümüş, “Şeyhülislam’ın ahlak anlayışını anlatan kitabı bütün İslam’ın ahlak anlayışıyla bağdaştırmak doğru değil” dedi.

Bu tip bir kitabın ders kitabı olarak öğrencilere verilemeyeceğini belirten Gümüş, “Bu kitabı İslam ahlakına bir örnek olarak sunmaya çalışıyorlar ki model olarak sunulması temel hak ve hürriyetlerle çelişir” diye konuştu. Gümüş, kitabın bir dönem eleştirisi olarak öğrencilere verilebileceğini, ancak birçok İlahiyatçının bu kitabı model olarak sunduğunu ifade etti.

(Birgün, 24.04.2019)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN