Post image
10. Hukukun Gençleri Sempozyumu

Umut Vakfı’nın; hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle düzenlediği Hukukun Gençleri Sempozyumu Dizisi’nin bu yıl 10’uncusu yapılacak. Sempozyum’un bu yıl konusu; “Ahlak, Etik ve Hukuk” olarak belirlendi…

Hukukun Gençleri Sempozyumu bu yıl İzmir’de Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 21-22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sempozyum’da katılımcılar; “Yargıda ve Medyada Etik”, “Ahlak, Etik ve Hukuk nedir ve birbirini etkiler mi?”, “Ahlak, Etik ve Hukuk ile özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?”, “Adil yargılanma hakkının sağlanmasında etik ilkelerin rolü nedir?”, “Yargı etik ilkeler yaratabilir mi?”, “Medyada etik ve Ombudsmanlık nedir? Öz denetim ile otosansür ne anlama gelmektedir?”, “Türkiye’de ve dünyada özdenetim organlarının kuruluşları ve amaçları nedir?” konularında bildiri sunacaklar…

Hakem Kurulu’nun; Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Mustafa Ruhat ERDEM (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (İletişim Akademisyeni), Av. Fikret İLKİZ (Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. İsmail TUFAN (Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Gerontolog-Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Gülriz UYGUR’dan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı) oluştuğu sempozyuma katılmak isteyenlerin 26 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17.30’a kadar 150-200 sözcükle sınırlı bildiri özetlerini vakif@umut.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildirinin tam metninin gönderileceği son tarih ise 25 Ekim 2019 Cuma günü, saat 17.30…

Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://umut.org.tr/hukukun-gencleri-sempozyumlari-dizisi-10-adalet-etik-ve-hukuk-/   ınternet adresinden ulaşabilirler…

İyi haftalar

Umut Vakfı

 

 

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN