Post image
6. Hukukun Gençleri Sempozyumu’na başvurular başladı

Umut Vakfı Araştırma Merkezi‘nce 2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi‘nin bu yıl konusu ve ana başlığı “Şiddetin, Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi” olarak belirlendi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek “6. Hukukun Gençleri Sempozyumu”na hukuk fakülteleri ile sosyolji, felsefe, psikoloji, iletişim, kültürel çalışmalar, iktisadi ve idari bilimler, adli tıp gibi hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören lisans öğrencileri, sosyal bilimler enstitisü programlarında yer alan hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrencileri (doktora öğrencileri hariç), stajyer avukatlar, stajyer hakimler ve savcılar, konuyla ilgili hazırlayacakları bildirileriyle katılabilecekler…

Alt başlığı “Şiddete Uğramış Mağdurların Değişen Yaşamları ile Şiddetin Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenen sempozyuma katılmak isteyenlerin, kısa özgeçmişleri ve e-pposta adresleriyle birlikte 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerini, ayrıca konuyla ilgili beş anahtar sözcüğü en geç 24 Temmuz 2015 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmeleri gerekiyor.

2015-hg

6. Hukukun Gençleri Sempozyumu ile ilgili Umut Vakfı Araştırma Merkezi’nin şartnamesi şöyle:

Umut Vakfı Araştırma Merkezi
6. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi

“Şiddetin, Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi”

Şiddete Uğramış Mağdurların Değişen Yaşamları

ile

Şiddetin Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Amaç:

Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu yılki sempozyumun başlığı “Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi”dir.

Sempozyum bildiri konuları: 

 • Şiddet toplumumuzun en can yakıcı sorunlarından birisidir. Bireylerin şiddete karşı korunmasındaki etkili yollar nelerdir?
 • Şiddete uğrayan ve mağdur olan kişilerin yaşamları değişmekte ve yakın çevresinde bulunan örneğin ailesinden fertlerle, yakınlarıyla, akrabaları ve arkadaş çevresi ile ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar mağdurun yaşamını nasıl etkilemektedir?
 • “Ateş düştüğü yeri yakar” deyişi gerçeklere uygun mudur veya günümüze ne kadar uygundur?
 • Şiddet nedeniyle mağduriyete uğrayan insanların hak aramak için karakola, emniyete, yargıya veya sivil toplum kuruluşlarına başvurdukları zaman yaşamları nasıl etkilenmektedir?
 • Yaşamı boyunca karakol, adliye, mahkeme görmemiş insanların uğradıkları şiddet yüzünden ortaya çıkan mağduriyetler nedeniyle haklarını korumak ve savunmak için başvurdukları yollar etkili ve sonuç alıcı hukuk yolları mıdır?
 • Şiddet mağdurlarının kamuoyunda “tanınmaları” sonrasında yaşamlarında neler değişmektedir?
 • Şiddet görmüş mağdurların; insanlara olan güvenleri, yargıya olan inançları, emniyet mensuplarına veya kolluk güçlerine olan saygı ve görüşleri değişmekte midir? Değişimin nedenleri nedir?
 • Şiddet sonrası kişinin yaşadığı travmalar kişinin yaşamını nasıl değiştirmektedir ve yakın çevresiyle olan ilişkileri değişikliğe uğramakta mıdır?
 • Şiddetin önlenmesinde, yargının, yasamanın  ve yürütme organının nasıl bir rolü olmalıdır?
 • Şiddete uğramış mağdurların hak kayıplarının giderilmesi için ortaya çıkan zararın en etkili biçimde giderilmesi ve yaraların sarılması için nasıl bir yol izlenmelidir?
 • Şiddetin önlenmesinde hukukun rolü nedir?
 • Şiddete uğramış mağdurların yaşamlarını yargı kararları etkileyebilir mi? Nasıl?

Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.

Sempozyuma kimler katılabilir:

• Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)

• Stajyer Avukatlar

• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.

Yer:  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Eskişehir

Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)

Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY,  Umut Vakfı Kurucu Başkanı     

Yrd. Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi

Av. Fikret İLKİZ,  Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ogretim Uyesi

Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ertuğrul UZUN, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Önemli Bilgiler

Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://www.umut.org.tr/tr-TR/hukukun-gencleri-sempozyumlari-dizisi-6-siddetin-magdurlarinin-yasamlarina-olan-etkisi-/484.aspx internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 24 Temmuz 2015 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum bildirilerinden oluşan bir e-kitap çalışması yapılacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirilerek en iyi bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.


Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:

• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2015 Cuma saat 17:30

• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 30 Ekim 2015 Cuma saat 17:30

• Sempozyum Tarihi: 26-27 Kasım 2015


Konaklama ve Ulaşım: 

Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri

Örnek Tam Metin

İletişim:

Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:

Umut Vakfı Araştırma Merkezi   

Yıldız Posta Caddesi, No: 52 Kat:1 Esentepe 34340 İstanbul – Türkiye

Tel: 0212 216 06 70 Fax: 0212 216 06 78

vakif@umut.org.tr

İlgili linkler:

www.umut.org.tr

http://www.anadolu.edu.tr

İyi haftalar

Umut Vakfı

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN