Post image
Çalışmayan, okumayan gençlerde birinciyiz

fe226af707647e33_480x270

ANKARA (ANKA) – Türkiye istihdamda ya da eğitim-öğretim içinde bulunmayan genç oranı açısından OECD birincisi oldu. Türkiye’de gençlerin üçte biri istihdam ya da eğitim veya öğretim sisteminin içinde değil. Ancak Türkiye küresel kriz yıllarında, bu gruptaki gençlerin sayısını en fazla azaltan ikinci OECD ülkesi konumunda da bulunuyor.

OECD’nin “2015 Beceri Görünüm Raporu” yayınlandı. “Gençlik, Beceriler ve İstihdam Edilebilirlik” başlıklı rapora göre Türkiye 2013 itibarıyla 15-29 yaş arasında olup istihdam edilmeyen ya da ne eğitim ne de öğretim içinde bulunmayan kişilerin genç nüfustaki payı itibarıyla OECD birincisi oldu. Türkiye’de bu olumsuz durumda bulunan gençler, genç nüfusun yüzde 32’sini oluşturdu.

TÜRKİYE KRİZDE, ÇALIŞMAYAN EĞİTİM GÖRMEYEN GENÇ ORANINI DÜŞÜRDÜ

Ancak 2008-2013 yılları arasında çalışmayan ya da eğitim-öğretim görmeyen genç oranını İsrail’den sonra en fazla düşüren ülke de Türkiye oldu. Bu alanda OECD birincisi beş söz konusu oranı yüzde 28’den 15’e düşürüp yüzde 13’lük bir azalış gerçekleştiren İsrail. İkinci Türkiye çalışmayan ya da eğitim veya öğretim görmeyen gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranını yüzde 42’den yüzde 32’ye indirip yaklaşık yüzde 10’luk bir azalış sağladı. Türkiye bu azalışı küresel kriz ortamında gerçekleştirdi.

İstihdamda olmayan ya da eğitimveya öğretim görmeyen (NEET – neither employed nor in education or training) genç oranında birinci Türkiye’yi krizin vurduğu Yunanistan, İspanya, İtalya izledi. Genç istihdamı ve eğitim sorunlu ülkeler; Meksika, Macaristan, İrlanda, Slovak Cumhuriyeti, Kore ve Portekiz diye sıralandı. OECD’de NEET genç oranı ortalama yüzde 16, yani Türkiye’nin yarısı düzeyinde.
NEET oranının en düşük olduğu OECD ülkeleri kuzey Avrupa ve İskandinavya’dakiler.

Raporda, “kapsayıcı büyümenin” gençliğin içinde bulunduğu durumla ilgili olduğu belirtilirken “16-29 yaş arasındaki gençler küresel ekonomik krizden şiddetli şekilde etkilendi ve korkular bugün de sürüyor. Genç işsizlik oranları krizin en yüksek noktasında zirvelere tırmandı ve o günden bu yana ancak değişebildi. 2013’te OECD ülkelerinde 18 milyon genç işsizdi. Ancak işsizlik, gençlerin karşılaştıkları zorlukların sadece bir bölümü. Bazı gençler eğitimi terk ediyor, emek piyasasına girişleri gecikiyor ya da cesaretleri kırılıp emek gücünden çekiliyor. Eğitime dâhil olmayan ve hatta bir iş aramayanlar genç işsizlere eklendi ve sayı şimdiden ikiye katlandı: 2013’te OECD ülkelerinde 39 milyon genç ne istihdam içinde ya da ne eğitim ne de öğretim görüyor. Oran birçok OECD ülkesinde krizle birlikte yükseldi” denildi.

Verilen bilgilere göre OECD içinde en fazla genç nüfusa sahip olan ülke nüfusun dörtte birinin genç olduğu Türkiye. Türkiye’yi Şili, İsrail, İzlanda, Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Kore izliyor. Gençler OECD nüfusunun ise ortalama yüzde 20’sini oluşturuyor.

OECD’de en az genç nüfus Japonya’da (yüzde 15). Japonya’yı İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Almanya izliyor.

2020’ye kadar genç nüfusun en fazla doğu Avrupa ülkelerinde azalacağı tahmin ediliyor, Türkiye’de azalış düşük olacak.

TÜRKİYE 2007-2013 ARASI 25-29 YAŞ İSTİHDAMINI ARTIRAN 4 ÜLKEDEN BİRİ

Raporda yer alan bir veriye göre Türkiye 2007-2013 döneminde 25-29 yaş arası genç nüfus istihdamını artıran Almanya, İsrail ve Şili’den sonra dördüncü OECD ülkesi oldu. Diğer bütün ülkelerde bu yaş grubu istihdamı azaldı. Benzer eğilim 30-54 yaş arası istihdamında da görüldü.

İstihdam, eğitim, öğretim içinde yer almayan gençler içinde özellikle kızların oranı erkeklere göre yüksek. Bu özellikle Meksika ve Türkiye için geçerli. Ancak eğitimi bırakıp evlenenlerin yüksek oranda bulunduğu diğer gelişmekte olan ekonomilerde de yaşanıyor.

Rapora göre, OECD bünyesinde 16-29 yaş arası 35 milyondan fazla genç NEET konumunda. Gençlerin istihdama dahil olmama oranı, 30-54 yaş arası erişkinlerin istihdamda bulunmama oranının bir misli. OECD, hükümetlerin gençlere daha iyi bir iş bulmaları ve iş yaşamlarına daha iyi başlamaları için imkan sağlaması gerektiğini bildirdi.

(Gerçek Gündem, 27.05.2015)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN