Post image
Hukukun Gençleri Bu Yıl Ankara’da Buluşuyor…

Umut Vakfı Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ve her yıl farklı konuların ele alındığı Hukukun Gençleri Sempozyum dizisinin 4.sü bu yıl Ankara’da, 28–29 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek. “Hukuk ve Edebiyat” konusunda gençlerin tebliğlerini sunacakları ve tartışacakları sempozyum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosunun işbirliğiyle Friedrich Ebert Vakfının sponsorluğuyla gerçekleştirilecek.

Umut Vakfı, 20 yıl önce kurulduğunda, gençlerin, uzlaşmaya, barışa ve hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, yurttaş olma bilincini benimsemiş, hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak şiddetten uzak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamıştı. Bu amacının gereği olarak 20 yıl boyunca, barışın, önce bireyler arasında inşa edilebileceği düşüncesiyle, başta bireysel silahsızlanma olmak üzere, yurttaşlık, barış ve uzlaşma konularında eğitimler, sempozyumlar, atölye çalışmaları, kampanyalar düzenledi, yayınlar yaptı. Tüm bilgi birikimini ise web sayfası aracılığıyla paylaşıyor.

Amacımızın gereği olarak, gençlik çalışmaları çerçevesinde 2009 yılında başlattığımız “Hukukun Gençleri Sempozyumu” ile gençlerin kendilerini ifade edecekleri, önceden belirlediğimiz konular çerçevesinde yaptıkları araştırmaları sunacakları, düşüncelerini geliştirecekleri ve demokratik bir tartışma platformunda paylaşacakları bir zemin oluşturmayı hedefledik. Böylelikle, hem gençlerin kamusal alana katılımlarını sağlamak, hem de demokratik tartışma ortamında, yurttaşlar olarak, kendilerine ve düşüncelerine güvenen, araştırmalarını düşünce ve yorumlarıyla beraber kamusal alana açmalarını sağlamak önemlidir. Ayrıca, gençlerin bilgilerini birbirleriyle paylaşmaları ve bu bilgileri en azından tartışma eylemine dönüştürebilmeleri de son derece önemlidir.

Hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek, tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bu platformda, hukuk fakülteleri başta olmak üzere, üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans, yüksek lisans öğrencileri, stajyer avukatlar ve genç avukatlar, bu yıl “Hukuk ve Edebiyat” konusunda, 28–29 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılacak sempozyumda bildirilerini sunacaklar. Böylelikle, hukukun gençleri, “Hukuk ve Edebiyat” konusunu disiplinlerarası yaklaşımla tartışacaklar ve analiz edecekler.

İki gün sürecek olan Sempozyum, 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda…

İyi haftalar,
Umut Vakfı

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN