Post image
KA.DER’den kadın vekillere mektup

images (2)

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), 7 Haziran seçimleri sonrasında TBMM’ye giren kadın milletvekillerinden 5 talepte bulundu.

KA.DER tarafından milletvekillerine tebrik kartıyla birlikte gönderilen ve “Eşitlik, Siyaset, Ekonomi, Eğitim, Şiddet” başlıkları altında derlenen talepler özetle şöyle:

EŞİTLİK

. Kadınları birbirine karşı ötekileştiren söylemlere; kadınların siyaset, sosyal ve kamusal alanda var olmalarını engelleme çabalarına karşı ortak bir dil geliştirilmesi.

. Eşitlikçi yasalar ve kadınlara yönelik özel ve destekleyici politikaların uygulanması.

SİYASET

. Kadm-erkek eşitliğini ve demokratik katılımı sağlamak üzere kadınların seçilebilir sıralardan aday gösterilebilmesini sağlayacak baskı unsurunun oluşturulması ve bu konuda tüm partilerdeki kadın milletvekillerinin işbirliği içinde çalışmalar yürütmesi.

. Kadın sivil toplum kuruluşlarının, kadm-erkek eşitliğinin her alanda sağlanması için yasa yapım süreçlerinin parçası olarak kabul edilmesi.

EKONOMİ

. Özel sektördeki kadın yönetici sayısının artırılması için özendirici politikalar geliştirilmesi. . Kadınlara yeni istihdam alanları yaratmak için kapsamlı bir kadın istihdam politikasının oluşturulması.

. İş Kanunu’nun toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gözden geçirilmesi.

. İş yerinde cinsel tacize ve mobbing’e yönelik kurumsal yapıların geliştirilmesi ve uygulanmaya konması.

EĞİTİM

. Kız çocuklarının ulaşım sorunu sebebiyle okula gitmekte güçlük çektiği yoğun göç alan ve altyapısı eksik yerlere öncelik verilerek, ilk ve ortaöğretim okullarının açılması için çalışmalar yapılması.

. Okul kitaplarında kadınlara karşı ayrımcılığın içerik ve dil açısından önlenmesi, her düzeyde müfredata kadm-erkek eşitliği bilincini güçlendirecek ders program ve konuları eklenmesinin sağlanması.

ŞİDDET

. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal organların birlikte büyük çaplı projeler yürütmesi.

. 6284 Sayılı Yasa’nm gerektirdiği takip ve uygulamaların yerine getirilmesi.

. Şiddet mağduru ya da mağdur olma riski olan kadınlar için kolay ulaşılabilir korunma olanağı, sağlık, hukuki, psikolojik destek verecek caydırıcı ve cezalandırıcı önlemlerin kesin ve etkin olarak uygulanmasını sağlayacak kurumsal altyapı hazırlanması.

. Çok eşliliği, zorla evlilikleri, gelenek suçlarını, namus cinayetlerini, kadına karşı her türlü şiddeti ve tacizi engellemeye yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi.

(Milliyet, 08.07.2015)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN