Post image
Kız çocukları okumada oğlanlardan daha önde

 

Kardelen TATAR

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), ülkedeki öğrencilerin okuma becerileri üzerine toplumsal cinsiyet bağlamında hazırlanan rapora göre, kızlar oğlanlardan daha başarılı. Raporda, oğlanların 3’te birinin zevk için okumaya vakit ayırmadığı belirtiliyor.

ERG’nin PISA testlerinden yola çıkarak hazırladığı “Okuma Becerilerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi” isimli rapora göre, sosyoekonomik durumla okuma becerileri arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Raporda, her sosyoekonomik tabakada kız çocukların daha başarılı olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, “Sadece en üst çeyrekteki yüksek gelirli ailelerden gelen oğlanlar Türkiye ortalaması üzerinde bir başarı puanı alırken üç ve dördüncü çeyrekte yer alan kızların Türkiye ortalamasının üzerinde bir puan alması, akademik dayanıklılıklarının oğlanlara göre daha fazla olduğuna işaret ediyor” denildi. Kızların kendi okuma becerilerine daha çok güven duyduğu belirtilen raporda, şu görüşlere yer verildi:

“Okuma becerileri konusunda özyeterliği yüksek olan kızların başarısının yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye’de toplumsal hareketlilik için önemli bir durum arz eden kariyer beklentisi ve üniversiteye gitme isteği neredeyse kızların tamamı tarafından oldukça önemli görülüyor. Kızların okula atfettikleri önem ve içsel motivasyonları da oğlanlarla aralarında açılan başarı farkının nedenleri olarak yorumlanabilir.”

Zevk için okuma yapan kız çocuklarının oranının oğlan çocuklarından daha yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun başarıyla ilişkili olduğu aktarıldı:

“Bulgulara göre, günde iki saatten fazla süreyle zevk için okuma yaptığını belirten kız çocukların oranı yüzde 13,9 iken bu oran oğlan çocuklar için yalnızca yüzde 4,4’tür. Zevk için hiç okumadığını söyleyen kız çocuk oranı yüzde 13,2 iken oğlan çocuk oranı yüzde 34,3’tür. Zevk için okuma başarıyla ilişkili bir unsurken, her üç oğlan çocuktan birinin zevk için okumaması üzerinde durulması gereken bir sorundur.”

Raporda son olarak şunlara değinildi:

“Cevaplamamız gereken en önemli sorulardan biri ‘Eğitimde ölçülemeyeni ölçmeye çalışırken neyi ölçüyoruz ve neyi ölçmüyoruz?’ sorusudur. Bu soruyu sormak PISA gibi uluslararası değerlendirmeleri politika yapımında kullanırken neyi ölçmediğimizi anlamak için önemlidir. PISA okuma alanı bize gençlerin topluma etkin bir şekilde katılmaları ve eşit birer vatandaş olarak karar alma süreçlerinde söz sahibi olmaları için önemli bir rol oynayan okuma becerilerine ne ölçüde sahip olduğunu ve okulların ve ailelerin bu becerilerin gelişmesinde nasıl bir etkisi olduğunu söylemesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin diğer dünya ekonomilere göre nerede durduğu noktasında da ilişkisel bir sonuç çıkarmamız için de PISA çıktıları önemlidir.”

(Birgün, 22.04.2022)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN