Post image
“Meclis Güneydoğu’daki arazi kavgalarını araştırsın”

 

rhaajans

 

Şanlıurfa’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaşamını yitirmesi, Güneydoğu’daki arazi anlaşmazlıklarını tekrar gündeme getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşları, başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu illerindeki arazi anlaşmazlıklarının, kavgalarının sebeplerinin araştırılarak, acı hadiselerin yaşanmasını önlemek ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

ARAZİ KAVGALARI KATLİAMA DÖNÜŞÜYOR

Meclis araştırması önergesinin gerekçesinde, 2020 yılının son günlerinde, Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin, Güneydoğu illerindeki arazi anlaşmazlıklarından kaynaklı acı hadiseleri tekrar gündeme getirdiği hatırlatılarak “Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere bölgenin genelinde arazi, toprak, tarla kavgaları katliama dönüşmekte, her yıl aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10’larca kişi hayatını kaybetmekte ve yaralanmaktadır” denildi.

TOPRAK HUSUMETİNİN ŞEREFLERİ

Gerekçede, tapu, kadastro çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmemesi, mülkiyet, sınır ihtilaflarının çözümünde sürecin yavaş ilerlemesi, mera alanı ve hazine arazisi işgallerinde devletin geri planda durmasıyla vatandaşların karşı karşıya gelmesi, devlete ait yerlerde haksız tapulaştırmaya gidilmesi, tarımsal amaçlı hazine arazilerinin rant kapısına dönüşmesi, arazi toplulaştırma projelerindeki yanlışlıklar gibi birçok etkenin Güneydoğu’da toprak husumetinin fitilini ateşlediğine dikkat çekildi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMADAKİ YANLIŞLIKLAR

“Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemi” olarak tanımlanan Arazi Toplulaştırma politikasındaki hataların, son dönemlerde toprak kavgalarını kızıştıran en önemli faktör olduğunun belirtildiği gerekçede, daha önceleri Toprak Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmalarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle sürecin daha da yavaşladığı, gecikmeler neticesinde mağduriyetlerin oluştuğu, anlaşmazlıkların arttığı vurgulandı.

“KENDİ ARANIZDA ÇÖZÜN” YAKLAŞIMI ZEMİN HAZIRLIYOR

Gerekçede şöyle devam edildi: “Arazi toplulaştırma anlaşmazlıklarında adil ve hakkaniyetli bir şekilde hakem rolü üstlenerek tarafları bir masa etrafında toplamak yerine kenara çekilip, ‘Kendi aranızda çözün’ şeklindeki siyasi, bürokratik yaklaşım, karşı karşıya gelen vatandaşların kavga etmesine yol açmaktadır. Toplulaştırma çalışmalarında bazı işler için üçüncü şahıslardan, firmalardan yararlanılmasının olumsuz etkileri de ayrıca açıklığa kavuşturulmalıdır.”

AKF İKTİDARININ HATALI POLİTİKALARI…

Başta Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu şehirlerindeki arazi ihtilaflarının ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğinin kaydedildiği gerekçede, “Öncelikle hatalı politikalardan vazgeçilmelidir. Çünkü AKP iktidarının yanlış tutumu ve hatalı politikaları nedeniyle Güneydoğu’da arazi anlaşmazlıkları giderek artmaktadır. Yasalar çerçevesinde devletin öncülüğünde anlaşmazlıklar giderilmedikçe bölgede kan akmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Kan ve gözyaşının dinmesi için Meclisin göreve davet edildiği gerekçede, “Bir hiç uğruna insanların ölmemesi, kadınların dul, çocukların yetim kalmaması, ailelerin yokolmaması, hepimizi hüzne boğan olayların yaşanmaması için Şanlıurfa ve Güneydoğu’nun diğer illerinde yaşanan arazi anlaşmazlıkları konusunda TBMM de üzerine düşeni yapmalıdır. Önergemiz kabul edilerek Güneydoğu’daki arazi ihtilaflarının, kavgalarının sebeplerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması, çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır” denildi. Kaynak:MAHMUT.TANAL@tbmm.gov.tr

(Siirt, 29.12.2020)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN