Post image
Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – Dördüncü Kısım – Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler – Dokuzuncu Bölüm Son Hükümler

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

 Yürürlük

MADDE 344. –

(1) Bu Kanunun;

a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde,

b)     “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

c)     Diğer hükümleri 1 Nisan 2005 tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 345. –

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN