Post image
Şiddetin, mağdurlarının yaşamlarına etkisi tartışılacak

Umut Vakfı Araştırma Merkezi’nce düzenlenen Hukukun Gençleri Sempozyumu’nda bu yıl “Şiddetin, Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi” irdelenecek…

umut-vakfi-blog-logoUmut Vakfı Araştırma Merkezi’nce 2009 yılından bu yana düzenlenen Hukukun Gençleri Sempozyumu’nun altıncısı 26-27 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Konrad Adenauer Stiftung’un işbirliğiyle gerçekleştirilecek Sempozyum’da katılımcılar “Şiddete Uğramış Mağdurların Değişen Yaşamları ile Şiddetin Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”yle ilgili sunumlar yapacaklar.

Sempozyum, 26 Kasım Perşembe günü Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ufuk Aydın, Konrad Adenauer Steftung Türkiye Hukuk Devleti ve Medya Proje Sorumlusu Serap Ağırer’in açış konuşmalarıyla başlayacak. İlk gün, “Ateş düştüğü yeri yakar mı?”, “Şiddet suya atılan taş misali”, “Şiddet sonrası”, “ Şiddetin çeşitleri ve yargı” başlıklı oturumlar yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Salon Anadolu’daki sempozyumun ikinci gününde ise “Kadına yönelik şiddet ve hukuk”, “Kadına karşı şiddet ve çözüm yolları”, “Ahlakın sansürü” konulu üç oturum gerçekleştirilecek. Sempozyum, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi-Avukat Fikret İlkiz’in  değerlendirmesiyle son bulacak…

“Şiddetin, Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi” konulu iki günlük sempozyumun katılımcıları ve ele alacağı konular şöyle:

09.30–10.00       Açılış Konuşmaları

Nazire Dedeman Çağatay, Umut Vakfı Başkan

Serap Ağırer, Konrad-Adenauer-Stiftung – Türkiye Hukuk Devleti ve Medya Proje Sorumlusu

Prof. Dr. Ufuk Aydın, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

10.00–11.00       I. OTURUM – ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR MI?

Oturum Başkanı:  Yrd. Doç. Dr.  Kasım AKBAŞ,

 

 • Ateş düştüğü yeri yakar deyişi gerçeklere uygun mudur veya günümüze ne kadar uygundur? Ceyhun Yaşar Halıcı
 • Devlet Erki Kime Karşı? Sıla Nazlı Kelce, Halil İbrahim Aktay
 • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 3. Maddesi Işığında Türkiye’de Bireyin Yaşam Hakkı ve Hak Arama Mücadelesi, Fahri Çağdaş İslim
 • Yaptıklarımızdan Sorumlu Muyuz? Fatmanur Akyol

11.00–11.20       Ara

11.20–12.20       II. OTURUM – ŞİDDET : SUYA  ATILAN TAŞ MİSALİ

Oturum Başkanı: Yrd. Doç .Dr. Kıvılcım TURANLI YÜCEL,

 • Şiddet: Denize Atılan Taş Misali, Dilara Serbest
 • Sosyal Şiddet, Süheyla Nur Erçin

 

 • Şiddetin Mahçubiyeti, Seda Balcı

 

 • Gücün Değil Acizliğin Göstergesi Şiddet, Çisem Gürsoy

12:20–13:30       Öğlen Yemeği

13.30–14.30       III. OTURUM – ŞİDDET SONRASI

Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Hakan KARAKEHYA  

 

 • Şiddet Sonrası Kişinin Yaşadığı Travmalar ve Çevresel İlişkiler, Hakan Gülçay
 • Şiddet’in Çözümü İçin Yeni Bir Zihniyet Arayışı, Mahmut Nedim Suiçmez
 • Hasıraltı Edilen Cinsel Şiddet, Şule Kayabaşı
 • Cinsel Şiddette Yargılama Sürecinin Önemi, Derya Tecim

14.30–14.50       Ara

14.50–15.50       IV. OTURUM – ŞİDDETİN ÇEŞİTLERİ VE YARGI

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Nazmiye ÖZENBAŞ BOYDAĞ

 

 • Şiddet Gerçeğinin Farklı Bir Olay Yeri: Sanal Gerçek, Doğuhan Murat Yücel
 • Şiddet Türleri Arasında Mobbing, Buğra ÇETİNKAYA
 • Ceza Hukukunda Mağdur Kavramı ve Viktimoloji, Aslı Aydın
 • Ceza Hukukunda Rehabilitasyon Yaklaşımı Ve Alternatif Yaklaşımlar, Merve Esen

 

 

PROGRAM

27 Kasım 2015 Cuma

 

10.00–11.00       I. OTURUM – KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE HUKUK

Doç. Dr.  Fuat GÜLLÜPINAR

 • Türk Aile Sisteminde Şiddet Olgusu Ve Hukukla Bağdaştırılabilirliği Sorunu, Ertuğrul Calap
 • Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü , Deniz Çelik
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Getirdiği Yenilikler ve Eksiklikleri Üzerine Çözüm Önerileri, Ezgi Çırak
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Yaşama Hakkı, Orhun Bekar

11.00–11.20       Ara

11.20–12.20       II. OTURUM – KADINA KARŞI ŞİDDET VE ÇÖZÜM YOLLARI

Doç. Dr. Ertuğrul UZUN

 

 • Şiddete Maruz Kalan Kadınların Toplumsal Entegrasyonda Yaşanan Zorlukları, Esin Özçelik
 • Kadına Karşı Kültürel Şiddet, Sebepleri ve Önlenmesine Dair Çözüm Yolları, Oğuzhan Saraç
 • Yargının Kırık Kanadı : Kadın Şiddeti, Alime Aysu Öğreten
 • Şeffaf Çizilen Kadınların Yalnızlığı, Gizem Sabancı

 

12.20–13.30   Öğlen Yemeği

13.30–14.30        III. OTURUM- AHLAKIN SANSÜRÜ
Oturum Başkanı: 
Yrd. Doç. Dr. A. Haluk ATALAY

 • Şiddetin Gölgesinde Çocuklar, Selin Özdemir &  Celal Karaoğlu
 • Okulda Psikolojik Tacizin Türk Ceza Hukuku ve Toplumsal Açıdan Değerlendirilmesi, Zülal Kasparoğlu
 • Türkiye’de Lgbti Bireyler Bakımından Çifte Mağduriyet Sonrası Hak Arayışı, Ceren Özbek
 • Cennetten Kovuluş; Şengal Ezidilerinin ve Türkmenlerin Zorunlu Göçü, Hasan Aydın

 

 

14.30–15.00        DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Av. Fikret İlkiz

 

15.00–15.30       Sertifika Töreni

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN