Post image
“Sosyal medya ve gündelik hayata etkisi” masaya yatırıldı

Umut Vakfı’nın her yıl düzenlediği ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Hukukun Gençleri Sempozyumu’nda “Sosyal Medya ve Gündelik Hayata Etkisi” masaya yatırıldı.

24-25 Kasım tarihinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde yapılması planlanan sempozyum Olaganüstü Hal nedeniyle üniversitenin işbirliğinden çekilmesi üzerine ertelenmişti. 22-23 Aralık 2016 günlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerden katılan öğrenciler 30 ayrı bildiri sunarak konuyu her yönüyle irdelediler.

umut vakfi (48)umut vakfi (64)

Sempozyum Umut Vakfı ve Konrad Adenauer’in işbirliğiyle The Marmara Pera Oteli’nde yapıldı. Sempozyumun ilk günü Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fikret İlkiz ve Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Projeler Koordinatörü Bekir Öncel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Fikret İlkiz konuşmasında, Hukukun Gençleri Sempozyumları dizisini Umut Vakfı’nın 2009 yılında “Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik” olarak başlattığını ve yedi yıldır çeşitli konular belirleyerek bu sempozyumları sürdürdüğünü anlattı. İlkiz, üniversitelerin Türkiye’de yaşanan süreçte kendi sorunları nedeniyle işbirliğine yanaşmadıklarına değinerek “Bu nedenle sempozyumu otelde yapıyoruz” dedi. Bekir Öncel’de Konrad Adenauer Stiftung’u, Dünyada ve Türkiye’de yaptıklarını katılımcılara anlattı.

Açılış konuşmalarından sonra Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’nun yönettiği “Sosyal Medya Toplum ve Devlet” ile “Sosyal Medya ve Toplumsal Etkisi” konulu oturumlara geçildi.

umut vakfi (70)Oturumları başlatan Yasemin İnceoğlu, bir zamanlar dördüncü kuvvet olan medyanın küreselleşmeyle birlikte yaşadığı ivmeyi anlatarak günümüzde ana akım geleneksel medyanın devletin bir ideolojik aygıtı gibi çalıştığını söyledi.  “Var olan egemen ideolojinin meşrulaştırılmasında, rızanın etkinleştirilmesinde ana akım medya önemli rol oynuyor ve tek haber alma kaynağımız olarak sosyal medya ortaya çıkıyor” diyen İnceoğlu, Freud’un “Her teşhirci birazcık dikizcidir” sözlerini hatırlatarak konuşmacılara söz verdi.

umut vakfi (150)

Birinci bölümde Hakan Gülçay “Sosyal Medyanın İletişim Alanındaki Etkileri”ni, Meryem Boğa “Sosyal Medyanın Bireysel ve Toplumsal Yaşamda Yarattığı Sonuçlar”ı, Melek Ceren Demirdaş “Sosyal Medyanın Toplumsal Yararı ve Topluma Olan Etkisi”ni, Oktay Emlik “15 Temmuz Olayları Özelinde Sosyal Medya, Birey ve Devlet”i ele aldı. Oktay Emlik, sunumunda, geleneksel medyanın üç maymunu oynadığı dönemlerde sosyal medyanın haber alma ihtiyacını karşıladığını ve yapılan araştırmalarda yüzde 64 gibi bir kesimin sosyal medyayı haber almak için kullandığını söyledi.

İkinci bölümde ise C. Y. Halıcı “Toplumsal Hareketlere Etkisi Bakımından Sosyal Medya”yı irdeledi…

3.oturum

Öğleden sonra Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın yönettiği iki oturumun konusu ise “Sosyal Medya ve Toplumsal Etkisi” ile “Sosyal Medyada Zorbalık ve Nefret Söylemi”ydi. İlk oturumda; Engin Deniz Ergin “Sosyal medya ile ceza hukuku arasındaki ilişki nedir ve ne olmalıdır” sorusunun yanıtını irdelerken Hilal Çalık “Sosyal Medyada Suç İşlenmesi”, Aslı Aydın “Sosyal Medya Aracılığıylı İşlenen Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Şeyma Kazan “Sosyal Medya Yoluyla İşlenen Suçların Kapsamının Genişletilmesi Gerekliliği”, Ertuna Kara “Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Suçlara Karşı Verilen Cezalarda Ölçülülük İlkesi”ni ele aldı.

4.oturum

İkinci oturum; Deniz Çelik “Sosyal Medyada Nefret Söylemine Bakış”, Umut Zengin “Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Mağduriyet ve Zorbalık”, Aybek Canbek “Akışkan Gözetim ve Denetime Gönüllü Katılımın Yeni Kamusal Alanı Olarak Sosyal Medyaya Bir Bakış” konularında sunum yaptı.

İkinci gün ise Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fikret İlkiz’in başkanlığında “Sosyal Medyanın Sosyolojisi” ve “Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü” konuları ele alındı.

2,gün 1

İlk oturumda; Burak Sert “Sanal Gerçekliğin Psikolojik Yolculuğu”, Gurbet Batmaz “15 Temmuz Darbe Girişiminde Sosyal Medyanın Rolü”, Sedef Yiğit “Sosyal Medya Siyasal İktidarların Güçlenmesi veya Zayıflaması sonucunu Doğurur mu?”, Nur Erçin Kesebir “Sosyal Medyanın Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi” ve Aydan Aksakal-Burak Çakır “Elektronik-Devlet Olarak Sosyal Medyanın Bireysel ve Toplumsal Edimleri Dönüştürücü Gücü Üzerine Felsefi Bir Okuma” konularında sunum yaptı.

umut vakfı 2 (91)

İkinci oturumda da; Gizem Buse Özer İnsan Haklarının Dinamik Yapısı Ve Sosyal Medya: İfade Ve Basın Özgürlüğü Ve Bilgi Edinme  Yeniden Yorumlanması”,  Felemez Güneş “İfade Özgürlüğünün Sosyal Medya İçin Taşıdığı Anlam”, Hatice Tuba Tosun “İfade ve Basın Özgürlüğü ile Halkın Bilgi Edinme Hakkının Sosyal Medya İçin Tanımı ve Kullanımı”, F.Çağdaş İslim-Cansu İslim “Internetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında Yurttaş Gazeteciliği”, Ceyhun Serçemeli “Sosyal Medyada Mahremiyetin Gizliliğini İhlalde Yeni bir Trend Olan ‘Stalk’a Hukuki Açıdan Bir Bakış” konularını değerlendirdi.

umut vakfı 2 (149)

İkinci gün toplantıya katılma olanağı bulan Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay da, kapanış konuşması yaptı. Çağatay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde ilan edilen olağanüstü halin herkesi, her kesimi etkilediğini ifade ederek “Sempozyum 24-25 Kasım tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde yapılacaktı. Ancak üniversite yönetimi son anda projeden çekildi, birlikte yapamayacağımızı bildirdi” dedi. Daha önce ısrarla bu projeyi birlikte yapalım önerisinde bulunan bazı üniversitelerin de ret yanıtı verdiğini belirten Nazire Dedeman Çağatay, katılımcı gençlere “Sizler sunumlarınızı yollamıştınız, sizleri hayal kırıklığına uğratmak istemedik. Gelecek yıla ertelemek yerine bu kez bir otelde sempozyumu yapmaya karar verdik” dedi.

umut vakfı 2 (165)

Samimi bir havada geçen ve sosyal medyanın enine boyuna tüm yönleriyle ele alındığı sempozyum, Fikret İlkiz’in değerlendirmesiyle son buldu.

umut vakfı 2 (166)

Sempozyum sonunda tüm katılımcılara sertifikaları ve Nazire Dedeman Çağatay’ın oğlunun ölümünden sonra yaşadığı hukuku süreci içeren “Umut’suz Adalet” adlı kitabı sunuldu.

umut vakfı 2 (173)

umut vakfı 2 (187)

umut vakfı 2 (192)

umut vakfı 2 (198)

umut vakfı 2 (200)

Sempozyumda sunulan tüm sunumlar ve fotoğraflar önümüzdeki yıl Umut Vakfı sitesinde yayımlanacak…

umut vakfi (203)

umut vakfı 2 (206)

umut vakfi (230)

umut vakfi (232)

İyi haftalar

Umut Vakfı

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN