Post image
Çocuk yaşta erken evlilik sınıfları boşalttı

Dünya Kız Çocukları Günü’nde paylaşılan rapora göre evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97,4’ünü kız öğrenciler oluşturuyor.

11 Ekim günü, kız çocuklarının dünyanın her yerinde karşılaşmakta olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarına vurgu yapmak amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor.

Dünyada ve ülkemizde; eğitime ve sağlığa erişim, yaşama hakkı, toplumsal cinsiyet rollerine hapsedilme ve istismar gibi pek çok konuda ayrımcılık yaşanıyor.

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle birçok demokratik kitle örgütü yaptıkları açıklamalarda bu gerçeğe dikkat çekti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kadın Sekreterliği hazırladığı raporda çarpıcı verilere yer verdi. Rapordan öne çıkan vurgular şöyle:

Örgün eğitimden uzaklaştırılıyorlar

♦ Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar; eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamış, önemli bir bölümü dini vakıf ve derneklerin kucağına itilmiştir.

♦ Bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği temel sorunlar olmuştur.

♦ Örgün ve yüksek eğitimde var olan cinsiyet farkı kapatılmamıştır. Kadınların net okullaşma oranları açık öğretim hariç tüm düzeylerde erkeklerden geri durumdadır.

♦ 2016-17 döneminde “din öğretimi” adı altında 347 bin 614 kız öğrenci “ortaokulda” ve 353 bin 379 kız öğrenci de “orta öğretimde” evrensel eğitim koşullarından uzaklaşırken, bu kapsamda eğitim gören kadın oranı 2017 yılında yüzde 56’ya yükselmiştir.

♦Açık öğretim imam hatip liselerinde bu oran daha da yükselerek eğitimden uzaklaşan kadın oranı yüzde 64’e çıkmaktadır.

♦ 2016-2017 döneminde açık öğretim imam hatip lisesine kayıtlı öğrencilerin yüzde 64’ünü kız öğrenciler oluşturuyor. Bununla birlikte sayıları 1.408’i bulan imam hatip liselerinden 372’si devlet politikası doğrultusunda karma eğitimin dışına çıkarılarak kız Anadolu imam hatip lisesi olarak ayrıldı.

♦ Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde çocuk yaşta evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97,4’ü kız öğrencilerdir.

Karma eğitim ihlali

♦ Son ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile imam hatip olmayan okul türlerinde de hukuken karma eğitim kaldırılmış durumdadır. Şu anda imam hatip ortaokullarında 382.707, imam hatip liselerinde 277.871 kız öğrenci karma eğitim hakkı ihlali ile örgün eğitimde yer almamaktadır. Yaratılan bu durum eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlalidir. Karma eğitim tartışılamaz.

♦ Her ne kadar ‘herkes için eğitim hakkı’ndan bahsedilse de farklı cinsel yönelimlere ve cinsel kimliklere sahip çocuklar yine görmezden gelinmeye devam ediyor.

♦ LGBTİ öğrencilerin sorunlarını tartışmak için birçok çalışma, seminer ve panel ‘dini değerlerin zarar göreceği’ gerekçesiyle iptal edildi.

Okul terkte birinciyiz

♦ Türkiye’de ilkokul çağı okullaşma oranı geriliyor. 2012’de yüzde 99’a ulaşan okullaşma oranı 2017’de yüzde 91’e düştü. Öte yandan, Eurostat 2017 verilerine göre Türkiye, eğitimini tamamlamadan terk etme sıralamasında Avrupa birincisi oldu.

Çocuk yaşta erken evlilik

♦ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi, son 6 yılda 142 bin 298 çocuk doğum yaptı.

♦ Türkiye’de yoksul kız çocuklarının erken yaşta evlenme olasılığı, varlıklı olan yaşıtlarına nazaran 2,5 kat daha fazladır.

♦ Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat artmıştır.

Bakanlığın 2015 verilerine göre de yılda ortalama 17 bin istismar davası açılmış, bu davaların yüzde 45’i mahkûmiyetle sonuçlanmamıştır. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde 3’üncü sıradadır.

♦ Türkiye’de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaşmıştır. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı olarak çalışıyor.

♦ Türkiye’de okul çağında yaklaşık 850 bin Suriyeli çocuk yaşamaktadır. MEB’in 2017 tahminlerine göre, 490 binden fazla Suriyeli çocuk ülkenin çeşitli yerlerinde okula kayıtlı durumda, buna karşın 380 bin çocuk ise okula gidememektedir.

♦ Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2002’den günümüze kadar cezaevindeki çocuk sayısı yüzde 26 arttı.

♦ 2002 yılında cezaevinde bulunan çocuk hükümlü sayısı 548 iken bu sayı 2017 yılında yüzde 33 artarak 731 oldu.

(Birgün, 12.10.2018)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN