Post image
Soma’daki denetime değil 4 gün, 44 gün bile az gelir

sukru_kizilot_coruma_gelecek_h15550

Şükrü Kızılot

SOMA’da yaşanan felakette, sağlıklı bir denetim yapılabilse ve denetim sonuçlarına göre de önlem alınabilse, bir kişinin dahi ölmeyebileceğini, dün yazmıştık.

Soma’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı bir İş Başmüfettişi bir de yetkili iş müfettişi yardımcısı, 4 gün süre ile (13, 14, 15 ve 18 Mart’ta) denetim yapmış ve herhangi bir eksiklik olmadığına dair rapor düzenlemişlerdi!..

TEFTİŞTE NELERE BAKILACAKTI?

Teftişte denetlenecek olanlar o kadar çok ki…

Kurallara uygun bir denetim için değil 4 gün 44 gün bile yetmez.

Müfettişlerin öncelikle, ocağa giriş kıyafetini (baret, çizme vs.) giyme suretiyle, madenin her tarafını dolaşıp, gerekli gözlemlerde bulunduktan sonra eksik olan hususları tespit ederek tutanak düzenlemeleri gerekiyor.

Buradaki dolaşma, rastgele bir dolaşma değil. Madendeki yüzlerce ayrıntıyı gözlemleyip, inceleyen, bunlarla ilgili sorular soran, çeşitli aşamalarda ve üniterde hayati anlamda tehlike doğurabilecek durumların olup olmadığı tespite yönelik bir araştırma…

Sadece buna dahi 4 günlük süre yetmez.

tumblr_n5o3p4t6Uh1qivgmfo1_1280

DOLAŞMAKLA BİTMİYOR

Teftiş sadece madeni dolaşmakla bitmiyor.

Örneğin 2.000 işçinin özlük dosyasının her biri en az 5 dakikada incelenebilir. Bunun için dahi bir kişinin sadece özlük dosyasını incelemek için 11 gün ayırması gerekiyor.

Çalışan temsilcisinin seçilip seçilmediği veya atanmasının yapılıp yapılmadığı,

Kimyasal üretim yapan işyerlerinde mesul müdür görevlendirmesi yapılıp yapılmadığı,

İş güvenliği uzmanlarının sözleşmeleri ve bunların iş güvenliğine ilişkin düzenledikleri belgeler,

İşyeri hekimlerinin sözleşmeleri ve hekimleri her işçi için hazırladığı muayene raporları,

Diğer sağlık personelinin sözleşmesi,

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, (oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmazsa yönetmeliğe uygun karar alıp almadıkları),

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulup kurulmadığı, toplanıp toplanmadığı ve alınan kararlar ve uygulanıp uygulanmadığı tek tek incelenecek. Yetkililere sorular sorulacak. Tutanak tutulacak. Ayrıca bazı çalışanların ifadeleri alınacak.

soma-oku

RİSK VE ACİL DURUM RAPORLARI

Risk değerlendirme raporunun hazırlanıp hazırlanmadığı, hazırlanmışsa bütün risklere bu raporda yer verilip verilmediği,

Acil durum planı,

Yıllık Çalışma Planı ve Yıllık Değerlendirme Raporu,

Yıllık Eğitim Planları,

İlk yardım eğitimi almış personel listesi ve sertifikaları,

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış çalışanların sayısı,

İşçilerin işe başlamadan once mesleki eğitim alıp almadıkları, almamış çalışanların sayısı,

İşe girişlerde ve periyodik olarak sağlık gözetimi yapılmayan çalışanların sayısı,

Elektrik tesisatı periyodik kontrol raporu,

Topraklama tesisatı periyodik mtntrol raporu,

Ölçümler, gürültü, toz vs. çok sayıda ayrıntının kontrolü gerekiyor.

Bütün bunların iki kişi tarafından denetimi için de değil 4 gün 44 gün bile yetmez.

Bu aşamada, 2.000 kişinin çalıştığı madene niçin 10 veya 20 müfettiş değil de 2 müfettişin sadece 4 gün görevlendirildiği de ayrı bir soru işareti…

(Hürriyet, 22.05.2014)

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN